Weg met papieren communicatie?

460 276 Walter van de Calseyde
  • 55

Sommigen geloven alleen nog in digitale berichtgeving. Anderen stellen dat die vaak niet of slechts vluchtig worden bekeken (en dan vooral de beelden). Wat is wijsheid in communicatieland?

Voor mij wordt de keuze voor een communicatiemedium grotendeels bepaald door het antwoord op de bekende basisvraag: WAT wil je bereiken bij WIE? Of iets werkt hangt immers samen met de doelgroep, het doel, de boodschap en de uitvoering.

Een gedrukte periodiek met ruimte voor wat meer diepgang kan daarom nog steeds heel geschikt zijn om klanten of leden te informeren, activeren en te binden(!). Een digitaal bericht werkt weer prima om snel relevante actualiteiten onder de aandacht te brengen, en als aankondiging of reminder voor een activiteit e.d.

Een slimme, effectieve optie is de combinatie van digitaal en print. En in bepaalde gevallen een crossmedia-aanpak, waarbij verschillende communicatiemiddelen tegelijk worden ingezet en elkaar beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van een gedrukte nieuwsbrief en een online-bericht via de website, mail, Twitter, LinkedIn, Facebook.